Anakronisztikus jelentése

Kortévesztő, ellentmondás valamely esemény, vagy körülmény és ezeknek ideje között, időbeli ellentmondás, idejétmúlt, túlhaladott, elmaradott, elavult, régies, ásatag, ósdi, régimódi, divatjamúlt, időszerűtlen. Nem abba a környezetbe való.