kkv jelentése

A KKV jelentése: kis- és középvállalkozások. Ezt a kategorizálást az árbevétel és alkalmazottak száma alapján végzik. Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek – összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és – éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A kis- és középvállalkozási kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek – összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és – éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás minősül, amelynek – összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és – éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.