konvencionális jelentése

Hagyományos, szokásos (megjelenés, magatartás, viselkedés), amely a társadalmi együttélés külső formáinak megfelel; adott történelmi korban, közösségben elfogadott; amit egy adott közösségben, társadalomban a legtöbb ember helyesnek, elfogadhatónak tart.