implicit jelentése

ki nem fejezett, ki nem mondott, magától értetődő, hallgatólagos, hallgatólagosan hozzátartozó. A hallgatóságnak magától kell rájönnie arra, amire utal az implicit befolyásolás.