Retorika jelentése

szónoklattan, ékesszólástan vagy retorika (görögül rhétoriké, latinul ars oratoria) a szónoklat tudománya, eredetileg díszes külsőségek között előadott beszédeket, ékes stílusú, nyilvános megszólalásokat jelentett. Ma a nyilvános beszéd tudománya, ami szorosan összefügg a meggyőzés tudományával, illetve az értékeítéssel.