Paradigma jelentése

Nézetek, fogalmak rendszere, egy szakterületen, tudományon belüli általánosan elfogadott nézetek (fogalmak, szakkifejezések) összessége, amelyek egy korszakra, időszakra jellemzők és kijelölik a szakterület, tudomány határait, alkalmazandó módszereit, sikeresnek tekintett megoldásait.